Nakup nove tehnološke opreme

Podjetje TILA LE d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije
»Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6.
»Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, in sicer za nakup nove žagalne linije s horizontalno tračno žago, novega vakuumskega dvigala in novega sekalnika lesa na traktorski pogon.

Naše podjetje je proizvajalec masivnih, predvsem bukovih elementov za potrebe proizvajalcev končnih izdelkov iz masivnega lesa zelo širokega spektra. Do pred kratkim z žago pri nas nismo razpolagali in smo deske, ki so naša vhodna surovina za proizvodnjo končnih izdelkov, kupovali na trgu, z uspešno realizacijo investicije pa smo se odločili, da bomo začeli sami pripravljati naš vhodni material (deske). Z investicijo v nakup nove žagalne linije s horizontalno tračno žago bomo največ pridobili na področju fleksibilnosti, saj so v današnjem času vse bolj zaželene nestandardne dimenzije debelin elementov, žagalno linijo pa bomo uporabljali tudi za storitev razreza hlodovine v deske, morale, trame za okoliške stranke (kadar je ne bomo uporabljali za lastne potrebe). Ker je delo na žagi zelo težko in ker je skrb za zdravje naših zaposlenih na prvem mestu ter se na dnevni bazi prenašajo težka bremena, si ne moremo predstavljati investicije brez nakupa novega vakuumskega dvigala, z nakupom novega sekalnika lesa pa bomo lahko naš odpadni lesni material, ki je zaenkrat brez večje vrednosti, predelali v lesne sekance in s tem dosegli dodaten vir prihodka. V podjetju načrtujemo, da nam bo investicija omogočila zaposlitev dveh novih delavcev na žagi, v skladu s potrebami pa nameravamo zaposlovati tudi v prihodnje.